Řízení komunikace se zákazníky

Efektivní organizace cíleného přístupu k zákazníkům

Současné změny v oblasti médií a komunikace představují existenční úkoly pro společnosti a organizace s velkým objemem (obchodně relevantní) komunikace. Pro úspěšný přístup k zákazníkům a jejich dlouhodobou loajalitu je třeba splňovat stále vyšší komunikační standardy – z hlediska kvality, rychlosti reakce, flexibility a rozsahu.

Řešení? Serie M/ od společnosti kwsoft

Takové výzvě lze čelit pouze s výkonným systémem řízení komunikace se zákazníky CCM. Funguje jako centrum komunikačních procesů a zahrnuje čtyři základní funkce:

 • Shromažďování všech relevantních údajů z dodavatelských systémů
 • Vytváření obsahu nebo tvorba individuálního, pro zákazníka relevantního obsahu
 • Řízení procesů zpracování a optimalizace
 • Příprava a distribuce výstupu pro konkrétní kanál

Serie M/ je takovým CCM-systémem pro bezpečné a efektivní vytváření individualizované a relevantní komunikace se zákazníky. Konečným cílem je automatický proces ve všech 4 fázích – bez jakékoli lidské interakce. Pokud je lidský zásah/rozhodování nevyhnutelné, Serie M/ minimalizuje tuto námahu tím, že přebírá všechny rutinní úkoly a uživatelsky přívětivé ovládání v editoru (použitelnost).

Co tvoří výkonné CCM řešení?

Komplexní zpracování dat

Základem relevantní komunikace jsou individuální údaje o příjemcích. Tato data jsou však často distribuována v různých systémech nebo databázích (CRM, databáze produktů, řízení procesů, řízení vstupů atd.). Proto hraje rozhodující roli napojení CCM na okolní systémy a procesy. Serie M/ má unikátní rozsah rozhraní, aby byla schopna komunikovat se všemi relevantními okolními systémy.

 • Vzájemná výměna dat mezi zúčastněnými systémy prostřednictvím definovaných rozhraní
 • Procesy/produkty vyšší úrovně volají funkce CCM
 • CCM volá ze své strany externí aplikace nebo navazující procesy
 • K tomu postačí volná vazba prostřednictvím definovaných rozhraní, kterou lze v případě potřeby rychle uvolnit.

Na obsahu záleží!

Čím více je obsah individualizovaný pro jednotlivé zákazníky (marketing one-to-one), tím je sdělení pro příjemce relevantnější. Zanechává v nich pozitivní zkušenost neboli „zákaznickou zkušenost“, navazuje úspěšnou komunikaci se zákazníky a posiluje jejich loajalitu.

M/TEXT, Content Manager Serie M/ tento princip ovládá až do nejmenších textových prvků a variant. Technika typických stavebních bloků produktu je založena na opakovaně použitelných prvcích, které jednotlivě a podrobně řídí obsah, rozvržení a výstup. Vzniká tak individuální oslovení specifické pro cílovou skupinu, které příjemce osloví a vytvoří pozitivní zákaznickou zkušenost, úspěšnou zákaznickou zkušenost.

Omnichannel Output

V procesu CCM se obvykle až na samém konci, v okamžiku výstupu, rozhoduje o tom, zda je v závislosti na situaci/profilu zákazníka obsah prostřednictvím

 • Systémů pro zasílání zpráv (SMS, E-Mail atd.) a/nebo
 • bezbariérových PDF/UA Dokumentů pro zákaznický portál,
 • non-paged HTML zpráv s optimalizovaným zobrazením na mobilních zařízeních,
 • libovolných dalších formátů nebo
 • běžné poštovní zásilky

distribuován.

Serie M/ nabízí takovou flexibilitu při zpracování a výstupu na základě interního základního formátu nezávislého na formátu. Obsahuje veškerý obsah, data, metadata a pokyny k rozvržení shromážděné během procesu vytváření ve strukturované podobě. Takto lze z tohoto jednoznačně uloženého formátu vytvářet libovolné varianty obsahu a výstupní formáty.

Bezpečnost investic, technologie orientovaná na budoucnost

Rostoucí individuální požadavky, stejně jako globalizované trhy a celosvětové podnikové struktury s sebou přinášejí řadu požadavků, které ovlivňují architekturu a technologii systému CCM.

 • 24x7h provoz v kombinaci s vysokou spolehlivostí
 • Vysoká škálovatelnost, pro pokrytí při zatížení ve špičce
 • Provoz on premise jako v Containeru popř. Cloudu
 • Používání osvědčených tržních standardů (formátů, rozhraní atd.)
 • Integrace do IT-Infrastruktury
 • Doplnění řešení CCM o monitoring, Business Intelligence atd.
 • Průběžný, na zákazníka a na trh orientovaný další vývoj CCM systému

Společnost kwsoft je jediným německým poskytovatelem komplexního řešení CCM v technologii Java EE nebo kontejnerové technologii z jednoho zdroje. Renomovaní zákazníci se na tuto strategii spoléhají již více než 40 let, protože využívají výhod, které jim přináší

 • vynikající výkon koordinovaného celkového procesu
 • účinnost a přehlednost centrální konfigurace zdrojů
 • a konečně vytvoření jednotného celopodnikového řešení CCM, které je zbaví starostí s konverzí.

Související témata

Na špičce v řízení výstupů

Vysoce výkonná správa výstupů, kterou lze bezproblémově integrovat do jakéhokoli ekosystému: Rádi vám ukážeme, jak naše produkty používat, aby vyhovovaly vaší situaci.

M/OMS

Náš produkt pro všechny výstupní formáty

Naše reference

Přehled našich referencí

Špičkové technologie

Na čem stavíme naše řešení.

M/TEXT

Vytváří vše, co je dnes potřeba pro prvotřídní obchodní komunikaci v digitální nebo fyzické podobě.

M/Workbench

Efektivní a uživatelsky přívětivá správa všech produktů.