Vývoj webového WYSIWYG editoru pro systém M/TEXT CS

Vývoj webového WYSIWYG editoru pro systém M/TEXT CS

Počátkem roku 2017 bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace společnosti KadeL Data servis, s.r.o. na realizaci projektu Vývoj webového WYSIWYG editoru pro systém M/TEXT CS. Realizace projektu bude probíhat od 1.2.2017 do září 2018.

V rámci projektu bude navázána spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni prostřednictvím transferu znalostí do podniku žadatele a během této spolupráce vyvinout plnohodnotný WYSIWYG editor pro WEB k našemu systému M/TEXT CS schopný nahradit stávající portfolio editorů. Při vývoji budou použity moderní vývojové technologie jako např. HTML5, JavaScript, GWT apod. Součástí by měl být výběr existujícího nebo návrh nového jazyka pro popis dokumentu, který umožní zjednodušit implementaci editoru.

Vzhledem k současnému trendu ve vývoji aplikací je tento krok velmi důležitý pro budoucnost produktu M/TEXT CS. Uživatelé stále častěji požadují webové řešení bez nutnosti úprav nebo instalace softwaru na klientském počítači. Stávající řešení neposkytuje uživateli dostatečný komfort pro práci ve WYSIWYG režimu. Je tedy nutné vytvořit nové řešení, které zajistí použitelnost produktu v internetovém prohlížeči s dostatečně kvalitním rozhraním pro koncového uživatele.

Očekáváme přínos pro efektivitu vývoje díky procesním inovacím a nižší chybovost. Díky užití moderních technologií dojde ke zlepšení konkurenceschopnosti produktu na trhu a tím zvýšení tržeb z prodeje licencí a konzultantských služeb.
Na tento projekt byla poskytnuta podpora Evropské unie. ​
​Projekt byl úspěšně zakončen dne 24.9.2018.