CCM pro Salesforce

Úspěšná komunikace se zákazníky ze Salesforce

Systém Serie M/ rozšíří vaši službu Salesforce o profesionální a cílenou komunikaci se zákazníky. S tímto technologicky špičkovým systémem vytvoříte bezpečný proces, jehož prostřednictvím uživatelé Salesforce během několika sekund vytvoří složité a rozsáhlé dokumenty, jako jsou nabídky, smlouvy, individuální korespondence atd., a odešlou je požadovaným kanálem.

Jak to funguje?

Serie M/ přijímá relevantní data ze Salesforce, vkládá je do centrálně spravovaných šablon, převede je do příslušného formátu a automaticky spouští odeslání. V případě potřeby individuálních úprav uživatel upraví obsah ve webovém editoru TONIC. V obou případech Serie M/ nakonec zajistí, že se sdělení pro zákazníka dostane k příjemci příslušným kanálem.

Přínosy moderního CCM pro zákazníky Salesforce

icon_progress

Vyšší produktivita

 • Systémem řízený získání dat. Příslušná data se automaticky přenášejí ze Salesforce – odpadá tak manuální práce.
 • Úspora času a efektivita. Předdefinované šablony ušetří uživatelům množství času při vytváření a formátování písemné komunikace se zákazníky.
 • Bezpečné vedení uživatele. Editor M/TEXT TONIC vede a podporuje uživatele při vytváření obsahu.
 • Automatizované odesílání. Pro finalizaci uživatel jednoduše vybere požadovaný výstupní kanál (tisk, portál, e-mail,…) a systém automaticky řídí odeslání.
performance

Efektivní využívání zdrojů

 • Rychlé vytváření a úpravy. Navrhování šablon pomocí deklarativního principu ve WYSIWYG editoru – namísto složitého kódování HTML v Salesforce.
 • Centrální, opakovaně použitelné zdroje. Minimalizují nároky na změny a zabraňují nekontrolovanému růstu a duplikacím.
 • Logika a vícejazyčnost. Obojí lze velmi snadno realizovat pomocí speciálně vyvinutých funkcí návrhového nástroje.
 • Rychlá odezva a time-to-market. Díky chytrému využití zdrojů můžete na požadavky trhu reagovat pružně a rychle i v případě změn na poslední chvíli.
security

Bezpečnost procesů

 • Kontrola nad procesem vytváření. Máte v rukou celý proces zpracování dokumentů – od pořízení dat až po výstup, včetně individuální komunikace.
 • Kontrola nad úpravami. Přiřazená oprávnění definují přípustné možnosti úprav a chráněné oblasti.
 • Závazný firemní design. Jednotný vzhled můžete také uložit, aby jej uživatelé používali automaticky, aniž by mu museli věnovat zvláštní pozornost.
 • Formálně správný vzhled. Navíc je podporován funkcemi, jako je kontrola pravopisu a spojování slov – v příslušném jazyce.

Nejsou to slibné přístupy?

Pojďme si promluvit o úspěšné komunikaci se zákazníky!

Proč zvolit CCM řešení od společnosti kwsoft?

Zkušenosti

 • 40 let zkušeností s optimalizace komunikace se zákazníky. Kompetentní poradenství a spolupráce v partnerském duchu – to je naše osvědčená zásada.
 • Ať už se jedná o standardní řešení nebo individuální požadavky – naši zkušení konzultanti najdou správné řešení pro vás.
 • Špičková partnerská síť rozšiřuje nabídku služeb Serie M/. V oblasti Salesforce přispívá společnost QKom GmbH dlouholetými zkušenostmi v oblasti řešení Salesforce.

Flexibilita

 • Serie M/ představuje komplexní řešení CCM od jednoho dodavatele. To znamená, že máte k dispozici všechny možnosti optimalizace komunikace se zákazníky, od tvorby obsahu až po správu výstupů.
 • Serie M/ je doma v jakémkoli pracovním režimu: Automatizovaný – Interaktivní – Dávkový.
 • Možnost práce s více klienty a vícejazyčnost jsou základem pro použití v mezinárodně strukturovaných a diferencovaných organizacích.
 • K dispozici máte všechna data Salesforce, a to jak vlastní, tak standardní – a také další externí zdroje dat.
 • K dispozici je v cloudu i na pracovišti.

Bezproblémová integrace

 • Jako specialista na CCM přikládáme velký význam otevřeným rozhraním a volnému propojení, což umožňuje bezproblémovou integraci v souladu se SOA do Salesforce i do vašeho stávajícího IT prostředí.
 • Začněte rychle s Q!TONIC – předkonfigurovanou aplikací, kterou můžete snadno a rychle zprovoznit.

Znáte již Q!Tonic?

Vytvářejte vysoce kvalitní komunikaci se zákazníky přímo ze Salesforce!

Související témata

Nejdůležitější informace o Q!Tonic

Naše hotové řešení dokumentů Salesforce jako aplikace. Pro automatizované i interaktivní vytváření dokumentů.

Co vám přináší CCM řešení
se Serií M/?

Efektivní optimalizaci komunikace se zákazníky.