HUK Coburg

Popis projektu

Digitální komunikace se zákazníky ve společnosti HUK-COBURG

Úspěšný koncept HUK24

Založením dceřiné společnosti HUK24 v roce 2000 společnost velmi brzy zavedla koncept online pojištění na digitální bázi. Pod heslem „Do HUK24 se dostanete pohodlně přes počítač“ mohou zákazníci uzavírat pojistné smlouvy, jako je pojištění motorových vozidel, právní ochrany, odpovědnosti atd. online – 24 hodin denně a 365 dní v roce. Následná správa a podpora pojistných smluv probíhá rovněž zcela digitálně (prostřednictvím internetu).

Kromě toho je k dispozici speciální služba HUK: V případě pojistné události je zákazníkovi k dispozici 24hodinový servis pojišťovací skupiny HUK-COBURG. Ať už telefonicky, osobně na jedné z 38 servisních poboček nebo online.

Technicky je řešení založeno na zákaznickém portálu, na kterém jsou dokumenty generované Serie M/, jako jsou smluvní dokumenty, faktury, oznámení atd., uloženy ve formátu PDF/A.

Pokud je na portál přijat nový dokument, zákazník automaticky obdrží oznámení e-mailem. Pokud je dokument časově vázaný, například faktura s termínem splatnosti, zákazník automaticky obdrží e-mail s upomínkou, pokud si dokument nevyzvedl po uplynutí stanovené lhůty. Pokud tato lhůta opět uplyne nevyužita, dokument se automaticky vytiskne a doručí poštou.

Neúměrný nárůst zákazníků společnosti HUK24 již mnoho let dokazuje, že provozování digitálního online pojištění funguje.

Bez papírování, bez oklik, bez časových prodlev, zákazník žádá o pojistné krytí okamžitě online.
Er erhält einen geschützten Zugang zu den Versicherungsverträgen
V oblasti služeb může jednoduše a přímo prohlížet smlouvy a sdělovat změny.
V elektronické podatelně bezpečně a závazně vyřídí korespondenci s HUK24.
Online faktury jsou poskytovány do poštovní schránky a zákazník je o nich informován e-mailem.
Příkladné zabezpečení: HUK24 splňuje nejpřísnější normy pro zabezpečení, ochranu a důvěryhodnost dat.
A pojištění u HUK24 je také levnější. Zákazník totiž díky úsporám dosaženým digitálními procesy získá levnější pojistné.

Digitální trendy v HUK Insurance Groupe

Mateřská společnost se také snaží zavádět digitální procesy, které mohou nahradit tradiční fyzické postupy. Samozřejmě je třeba vyřešit otázky bezpečnosti, například při odesílání a přístupu k dokumentům.

Průmyslová síť GDV

Jedním z řešení v oblasti B2B je oborová síť GDV (Německý svaz pojišťoven), která slouží k digitální výměně informací mezi pojišťovnami navzájem a se sítí poskytovatelů služeb, jako jsou autoservisy apod. Serie M/ také automaticky generuje potřebné dokumenty PDF z příslušné obchodní transakce a odesílá je na cestu. I zde Serie M/ automaticky generuje potřebné dokumenty PDF z příslušné obchodní transakce a odesílá je na cestu.

Komunikace se zákazníky prostřednictvím e-mailu

Osobní a telefonická podpora zákazníků prostřednictvím celostátní servisní sítě také stále častěji využívá e-mailový kanál pro zasílání dokumentů.

Citace zákazníka

„Vše záleží na správném partnerovi!“

Jürgen Detsch, HUK-COBURG