34digital

34digital vyvíjí, prodává a podporuje praktická řešení pro digitalizaci. Zaměřuje se na témata korespondence, ochrany dat a moderního pracoviště.

Korespondence/CCM

Jako projektový partner společnosti kühn & weyh má 34digital dobře vyškolené zaměstnance pro realizaci projektů M/TEXT TONIC a CLASSIC. Mohou se opřít o dlouholeté odborné zkušenosti z odborných oddělení pojišťoven, bank a správních orgánů. Při specifikaci a implementaci šablon dokumentů poskytují rovnocenné poradenství odborným oddělením klienta.

Kromě toho 34digital školí své zaměstnance v oblasti požadavků, testování a řízení změn. I zde je kladen důraz na specifické výzvy textového projektu.

Ochrana údajů

Digitalizace není možná bez ochrany dat. Pouze pokud je zachována důvěra zákazníků a partnerů v šetrné zacházení s jejich údaji, jsou digitální procesy pro zúčastněné obohacením.

Na základě tohoto přesvědčení poskytuje 34digital poradenství a hotová řešení v oblasti ochrany dat. Důraz je zde kladen na praktické přínosy. Konzultanti 34digital v oblasti ochrany dat rádi najdou implementaci odpovídající požadavkům ochrany dat pro obchodní výzvy klienta.

Dokumentový portál, který je v současné době ve výstavbě, kombinuje ochranu dat s odbornými znalostmi společnosti 34digital v oblasti tvorby dokumentů. Podniky zde mohou pokročilým způsobem upravovat a spravovat svou dokumentaci týkající se ochrany dat – samozřejmě pomocí M/TEXT TONIC.

Moderní pracoviště

Digitalizaci ve firmách nakonec podporují a prožívají zaměstnanci. Proto 34digital doplňuje svou nabídku produktů o různé služby pro moderní pracoviště. Ty zahrnují školení, poradenství při plánování a podporu při implementaci. Kromě toho se 34digital zabývá „měkkými“ aspekty síťového pracovního světa, jako jsou sociální sítě ve firmě jako výzva pro stávající nebo novou firemní kulturu. www.34digital.de/ccm.

Služba zpětného volání pro vaše dotazy

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Christel Heusler