Váš požadavek: Přístupnost

kwsoft vás podporuje v tématu přístupnosti

Společnost kwsoft stojí za záměrem německého základního zákona umožnit lidem se zdravotním postižením účastnit se každodenního života bez překážek. Pro nás však nejsou rozhodující pouze právní základy a povinnosti, které se dlouhodobě vztahují na veřejné instituce, ale spoléháme také na soukromou iniciativu.

číst dále
S pomocí Serie M/

Co pro vás kwsoft dělá v oblasti přístupnosti

Kritéria pro bezbariérový přístup k digitálním dokumentům a webovým aplikacím prostřednictvím uživatelského rozhraní jsou definována na národní úrovni ve „Vyhlášce o bezbariérových informačních technologiích“ BITV a celosvětově ve „Směrnicích pro přístupnost webového obsahu“ WCAG. Patří mezi ně požadavky, jako jsou:

 • Vytváření bezbariérových dokumentů v PDF/UA formátu pomocí Serie M/
 • Bezbariérový editor M/TEXT TONIC pro zaměstnance se zdravotním postižením
 • PDF/UA jako služba - převod vašich dokumentů do validovaných dokumentů PDF/UA

Standardní formát pro přístupné dokumenty – PDF/UA

Dílčí formát PDF/UA znamená Universal Accessibility (univerzální přístupnost) a nabízí mezinárodně standardizovaný, certifikovaný a ověřitelný standard pro přístupné dokumenty ISO. Stejně jako všechny formáty PDF lze i dokumenty PDF/UA zobrazit pomocí volně přístupných prohlížečů, jako je Acrobat Reader, a zkontrolovat jejich technickou shodu se standardem PDF/UA pomocí nástrojů, jako je PDF Accessibility Checker (PAC)..

Serie M/ – osvědčená i moderní

Spolehněte se na vždy aktuální řešení pro složení přístupného obsahu.

Co je třeba vědět o přístupnosti dokumentů

Co vlastně znamená bezbariérovost?

Kritéria pro bezbariérový přístup k digitálním dokumentům a webovým aplikacím prostřednictvím uživatelského rozhraní jsou definována na národní úrovni ve „Vyhlášce o bezbariérových informačních technologiích“ BITV a celosvětově ve „Směrnicích pro přístupnost webového obsahu“ WCAG. Patří mezi ně požadavky, jako jsou:

 • Dobře strukturované texty, které podporují přehled pomocí výčtů, číslování atd.
 • Formální značky textu, jako jsou nadpisy, odstavce, poznámky pod čarou, sloupce, tabulky atd.
 • Snadnější navigace v obsahu s přímou navigací na témata
 • Popis obsahu dokumentu
 • Použití snadno čitelných písem a (škálovatelných) velikostí písma.
 • Popis audiovizuálních prvků, obrázků a grafiky prostřednictvím alternativních textů
 • Barvy nejsou smysluplným prvkem, obsah by měl být srozumitelný i černobíle.
 • Označení nebo překlad cizojazyčných slov
 • A asi 80 dalších požadavků...

Z posledního bodu je zřejmé, že stoprocentně bezbariérového řešení, které by splňovalo všechna kritéria, nelze dosáhnout ani při vynaložení přiměřeného úsilí. To není cílem, motto spíše zní: Při zvládnutelném úsilí lze již nyní systémově odstranit četné bariéry, které umožňují osobám se zdravotním postižením soukromý i profesní přístup k těmto obchodním dokumentům.

Přístupné dokumenty PDF/UA s pomocí Serie M/

Od roku 2014 nabízí Serie M/ možnost vytvářet přístupné dokumenty v rámci procesů CCM řízených systémem. Kromě základního formátu PDF zahrnuje licence pro výstup PDF také podformáty PDF/VT pro hromadný tisk, PDF/A pro archivaci a PDF/UA pro přístupnost. To znamená, že při vytváření přístupných dokumentů pomocí Serie M/ nevznikají žádné další licenční náklady.

V praxi se ukázalo, že je mnohem jednodušší a efektivnější vytvářet dokumenty jako PDF/UA dokumenty během procesu tvorby než je následně převádět. Viz také kapitola „PDF/UA jako služba“.

Strukturální a obsahové informace

Základem bezbariérového přístupu je poskytnout dokument se strukturálními informacemi tak, aby asistenční technologie, jako jsou čtečky obrazovky, mohly text adekvátně reprodukovat. To zahrnuje

 • Označení odstavců a sloupců pro správnou posloupnost čtení
 • Označení artefaktů, které nemají být výstupem (poznámky na pokračovacích listech, čáry na tabuli atd.).
 • Alternativní texty, např. popis obsahu grafiky.
 • A mnoho dalšího

Formální aspekty struktury textu (nadpisy, sloupce, zkratky atd.) lze snadno mapovat s interním formátem Serie M/ a automaticky vkládat v procesu tvorby. Z organizačního hlediska je třeba zohlednit poskytování obsahově relevantních, významově nosných prvků, jako jsou alternativní texty nebo obsahy (např. uložení jako zdroj nebo interaktivní záznam).

Tagované dokumenty

Tato forma označování dokumentů strukturálními informacemi se nazývá tagování, protože metadata jsou zadávána ve formě značek v hranatých závorkách. Ti, kteří – stejně jako Serie M/ – tento postup zvládli, mají výhody nejen při vytváření přístupných dokumentů. Tagování je také základem pro generování dokumentů HTML v responzivním designu. Responzivní design, jak název napovídá, „reaguje“ na vlastnosti výstupního zařízení tím, že mu pružně přizpůsobuje rozložení obsahu, tj. formátování na šířku obrazovky nebo škálování grafiky a obrázků. V závislosti na tom, kolik místa je k dispozici, jaký faktor zvětšení je nastaven atd., se rozložení obsahu flexibilně přizpůsobuje. K tomu potřebujete strukturální informace, kde odstavec začíná a končí, co je výstupem nadpisu atd. Pokud se tedy rozhodnete své dokumenty pečlivě označit, zabijete dvě mouchy jednou ranou.

Asociace PDF

Společnost kwsoft je mimo jiné také členem asociace PDF. Úkolem celosvětově působícího sdružení je podpora a další rozvoj otevřených, standardizovaných elektronických dokumentů založených na formátu PDF. V oblasti profesionální tvorby dokumentů a správy výstupů patří Serie M/ od roku 2014 mezi systémy podporující PDF/UA na trhu. Přehled poskytuje nezávislé kompetenční centrum sdružení.

Přístupný editor

Přístupný editor M/TEXT TONIC je ústředním uživatelským rozhraním Serie M/, pokud jde o interaktivní tvorbu dokumentů a úpravu obsahu. Z tohoto důvodu kladli tvůrci tohoto editoru zvláštní důraz na kritéria bezbariérového přístupu. Lze jej kompletně ovládat pomocí klávesnice a podporuje používání asistenčních technologií, jako jsou čtečky obrazovky, Braillův výstup a zvětšovací software.

barrierefrei mit kwsoft und der Serie M/ arbeiten dank des Editors -kwsoft woman working at desk

PDF/UA jako služba

Od roku 2020 nabízí naše oddělení satz & media „PDF/UA as a Service“. Kolegové mají dlouholeté zkušenosti s profesionální digitální přípravou a publikováním obsahu, zejména s tvorbou bezbariérových ověřených souborů PDF pro veřejnost..

Nabídka PDF/UA as a Service je v podstatě určena všem společnostem, které chtějí převést nepřístupné dokumenty PDF do přístupného standardu PDF/UA. Nezáleží na tom, zda byly vytvořeny pomocí Serie M/, nebo ne.

Výchozím bodem mohou být vaše dokumenty Word nebo InDesign, které jsou upraveny a přepracovány jako validované dokumenty PDF/UA včetně zkušební zprávy.

Pokud jsou k dispozici dokumenty PDF bez proprietárních zdrojových souborů, vytvoříme individuální nabídku – s osobní koordinací příslušné cesty řešení pro převod PDF do PDF/UA. Společnost satz & medien navíc poskytuje poradenství při koncipování a plánování nových dokumentů, aby byly již předem zohledněny požadavky na bezbariérový přístup. Více na domovské stránce satz & medien.

M/TEXT – inovativní produktová řada

Nastavte vytvoření dokumentu pomocí M/TEXTu.

Závěr

Pokud budou veřejné instituce postupovat v souladu s právními předpisy a soukromé společnosti podpoří tyto snahy o začlenění a rozpoznají, zohlední a odstraní zásadní překážky, lze pro zapojení osob se zdravotním postižením do každodenního života udělat mnoho. Výkonný systém CCM, jako je Serie M/, poskytuje softwarové prostředky pro efektivní vytváření přístupných dokumentů PDF/UA a pro nastavení přístupných pracovních stanic pomocí editoru M/TEXT TONIC.

Máte k tomuto tématu nějaké konkrétní otázky?

Související témata

Přístupné dokumenty

Se Serie M/ je jejich tvorba snadná a efektivní. To bylo rozhodujícím kritériem pro veřejnou službu zaměstnanosti Rakouska AMS, aby si vybrala naše řešení CCM.

Používejte PDF/UA!

Přístupné dokumenty PDF/UA pomáhají lidem s postižením zapojit se do každodenního života. V případě Serie M/ je dodatečné úsilí ve srovnání s „normálním“ PDF zvládnutelné.  Proto podporujeme sdružení PDF, které je na mezinárodní úrovni pověřeno dalším rozvojem a standardizací tohoto formátu.

Služba zpětného volání pro vaše dotazy

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Christel Heusler