PV Computing

Společnost PV Computing AG vytváří a zpracovává veškeré písemné materiály od dokumentu až po archivaci. Švýcarská společnost čerpá z více než 15 let zkušeností a spoléhá se na M/TEXT a M/OMS jako na partnera pro řešení. Různorodé požadavky jsou denně realizovány ve veřejné správě a ve finančním sektoru.

Společnost důsledně dodržuje osvědčené metody a techniky organizace. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni společností kühn & weyh a jsou vždy v obraze s nejnovějšími technologiemi. Požadavky, které se vymykají standardu, řeší PV Computing AG přímo v Javě prostřednictvím API (Application Programming Interface) M/TEXT.

Služba zpětného volání pro vaše dotazy

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Christel Heusler