HanseMerkur – případová studie

Migrace celého inventáře šablon dopisů HanseMerkur

Cílem projektu byla migrace celého inventáře šablon dopisů společnosti HanseMerkur z M/TEXT 4 na M/TEXT 6. Systém se historicky rozrostl a byl odpovídajícím způsobem složitý. Proto byla v přípravě i při realizaci nutná hloubková analýza, kterou provedl mezioborový tým vývojářů HanseMerkur a odborníků dydoconu. Ukázalo se, že konsolidace je naléhavě nutná. Migrační projekt pod dohledem společnosti dydocon zlepšil kvalitu a funkčnost šablon i udržovatelnost pro vývojáře modulů.

 • 2500 šablon dopisů
 • 5 oddílů
 • Barevný tisk
 • M/TEXT 4.3 -> M/TEXT 6.9
 • Vkládání souborů PDF
 • Připojení externích softwarových komponent

Partner

Od roku 2000 podporuje společnost dydocon své zákazníky v projektech řízení výstupů, od roku 2010 jako oficiální partner společnosti kühn & weyh (kwsoft).
Konzultanti společnosti dydocon jsou vynikající informatici, kteří se uplatní v různých projektech a mají vynikající komunikační schopnosti. Jako dlouholetý partner společnosti kwsoft disponuje dydocon zkušenými odborníky na celou řadu produktů kwsoft.

 

Projekt

Při migraci šablon dopisů na M/TEXT 6 ve všech společnostech a divizích společnosti HanseMerkur bylo cílem nejen propojit různé navazující systémy a zdroje dat s jednotným klientem pro dokumenty, ale také dosáhnout přidané hodnoty prostřednictvím rozšířené funkčnosti a jednodušší použitelnosti při zlepšení udržovatelnosti. Z tohoto důvodu byly šablony přepracovány, sloučeny a vybaveny novými funkcemi, jako je obohacení o odborné údaje a připojování externích dokumentů nebo obrázků pomocí funkce drag &amp drop.

„Konzultanti společnosti dydocon nás podporovali po celou dobu trvání tohoto složitého projektu. Díky svému hlubokému produktovému know-how, širokým znalostem v oblasti IT a komunikačním dovednostem sehráli významnou roli v úspěchu projektu.”

Patrick Bublies, Systémový manažer projektu migrace M/TEXT a koordinátor IT

kwsoft

Během celého projektu společnost kwsoft podporovala konzultanty společnosti dydocon a zaměstnance zákazníka svými odbornými znalostmi při všech požadavcích na podporu a pomáhala jim se složitými dotazy. Školení M/TEXT také umožnila seznámit nové zaměstnance zákazníka s projektovým týmem.

Řešení

Díky migraci má nyní HanseMerkur systém řízení výstupů, který je vhodný pro budoucnost – založený na moderní IT infrastruktuře To se již projevilo rychlou implementací požadavků z jiných projektů.

Nová verze M/TEXT umožnila integraci mnoha nových funkcí, jako je používání celopodnikových formulářů, které jsou v šablonách vloženy jako dokumenty PDF, nebo připojení externích softwarových komponent, jako je Jadice Viewer od společnosti levigo, víceformátový prohlížeč pro zobrazení dokumentů. Tyto inovace mimo jiné výrazně zlepšily uživatelský komfort.

dydocon

dydocon je nezávislá poradenská společnost pro řízení výstupů s kancelářemi v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Od roku 2000 podporuje dydocon své zákazníky v projektech řízení výroby, od roku 2010 jako oficiální partner společnosti kühn & weyh.

 

Konzultanti

Společnost dydocon dbá na kvalitu při výběru svých zaměstnanců: kromě výše uvedených silných stránek po technické i komunikační stránce naše zaměstnance fundovaně školíme a průběžně je dále vzděláváme.

Služby

 • Programování dokumentů
 • Migrace starších systémů
 • Implementace systému
 • Vývoj softwaru
 • Analýza systému a ladění výkonu

Jako dlouholetý partner společnosti kwsoft má dydocon zkušené odborníky na celou řadu produktů kwsoft. Kromě toho na vyžádání poskytuje projektové manažery nebo certifikované scrum mastery.